על רקע איכות האנשים, הניסיון המקצועי הרב והרקע הפיקודי , החברה הציבה לעצמה כמטרה להוות אבן דרך לרמה הגבוהה ביותר של פעילות ויכולות מתוך כוונה לסייע בהכנת לקוחותינו למשימות בעולם וליצירת בחירות ברורות ומודעות תוך מתן הדרכה ותמיכה .

בעזרת הידע והיכולות שלנו אנו מאמינים כי אנו מסוגלים לקדם ולהוביל את המשתמש הסופי לאיכות למידה הכשרה והצטיידות מקצועית באיכות וברמה שאין לה אח ורע באיסוף מודיעיני חשאי.